Biwako Biennale Japan - Casket-Magical World

biwako biennale

La 4th edizione della BIWAKO BIENNALE ha come tema “Casket-Magical World”, le location dell'esposizione sono delle case tradizionali e delle fabbriche abbandonate del vecchio distretto di Omihachiman-City.
Gli organizzatori vogliono proprio che i visitatori non vedano solo l'esposizione, ma anche i luoghi della città. Let’s enjoy the Magical World together!!

4th BIWAKO BIENNALE
18th Sep 2010 - 7th Nov 2010
Omihachiman-City, Shiga-Prefecture, Japan

Artists
Annee Quinze / Antenna / Aoki Mika / Aso Rando / AWAYA / craftive / Endo Ichiro / Fujii Hidemasa / Fujii Noriko / Fukumori So / Hayashibara Akinori / Hirakakiuchi Yuto / HUST / Ichikawa Taira / Ichimura Keisuke / Inoue Ayako / Ishida Ayumu / Kawamura Yuki / Kitasyukugawa Fukashi / Kohara Masae / Matsuda Eiichi / Matsuoka Jun / Michel Favre & Fabiana de Barros / Minami Koji / Mizukawa Chiharu / Morikawa Minoru / Moriyama Ranko / Naganuma Tadayoshi / Nkahara Yuichi + Yuki Tsuyoshi / Nakazawa Tomoe / Niura Bellavinha / Noda Sachie / Ofune Makoto / Ozaki Yasuhiro / PHIRIP / PigStar Natsumi / Shimada Kenji / Shinmura Takuji / Shinrin-Shock-do / Sugiura Keita / Takeda Naoki / Tanabe Mayuko / Tanaka Hideyuki / Tanaka Shingo / Tanaka Takashi / Tanaka Tetsuya / Tatsumi Yoshihiko / Terada Shinobu + Maki Miki / Tomas Svab / torch / Uematsu Eiji / Vera Rohm / Wada Maki / Wang Hung-Chih / Yamanaka Toru

 

More info: http://www.energyfield.org/project/index2.php

 

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.